Ե՞րբ է կիրառվում Դեքսալգինը®։

– ոսկրա-մկանային ցավ

– ցավոտ դաշտանների (դիսմենորեա)

– ատամնացավ